Бранд стратегия vs. Маркетинг: Кое е по-важно?

Това е безкрайна тема, в която маркетолозите ще кажат, че маркетингът е всичко, а хората, занимаващи се с брандинг, ще кажат, че брандингът е всичко. Сега не съм тук, за да казвам кой е прав и кой не, защото това не е важно за собственика на бизнеса. Важното е да се разбере какво представлява и […]

Social Media
Brand Identity
Web Design
Print Design
Look at you! You look beautiful today!