...

Бранд стратегия vs. Маркетинг: Кое е по-важно?

Съдържание

Picture of Симеон Ненов

Симеон Ненов

Основател на Simplfix Studio
Симеон помага на бизнесите да увеличат разпознаваемостта на своя бранд чрез дигитални решения от много години.

Това е безкрайна тема, в която маркетолозите ще кажат, че маркетингът е всичко, а хората, занимаващи се с брандинг, ще кажат, че брандингът е всичко.

Сега не съм тук, за да казвам кой е прав и кой не, защото това не е важно за собственика на бизнеса. Важното е да се разбере какво представлява и как може да се използва, за да се постигнат желаните резултати.

И така, нека започнем.

С прости думи, брандингът и маркетингът са като кон и каруца. И двете са ви необходими, за да може бизнесът ви да работи и да се развива.

Ще започна с брандирането, т.е. с коня.

Започнете с брандирането: Душата на вашата компания

Както вече беше посочено, брандингът (стратегията на марката) е душата на компанията. Това е личност.

С брандинга определяте кои сте, каква е вашата индивидуалност, мисия, визия, ценности. Определяте къде се намирате на картата на вашия пазар, с какво се различавате от конкуренцията, къде конкуренцията ви бърка и т.н.

Брандингът ви е също така и тонът на гласа ви и посланието, което разпространявате сред аудиторията си. Това трябва да се определи от самото начало и да се спазва всеки път, когато общувате с клиентите си.

Значението на личността на бранда

Много хора ще кажат, че това е без значение, когато имате пари за маркетинг. „Печели този, който има по-голям бюджет“.

Да. Ама не.

Да не се интересуваш от личността на компанията си и просто да наливаш пари в масивни рекламни кампании в социалните мрежи, билбордове, листовки и т.н. е като да се срещаш с някого само защото има пари.

А какво се случва, ако парите свършат?

Ако клиентите ви нямат добро усещане, когато чуят за вас, и ако не знаете как да ги таргетирате правилно (защото не познавате техните емоции, предизвикателства, болезнени точки, интереси и т.н.), резултатите от маркетинга ви винаги ще бъдат в най-добрия случай средни.

Прозренията на стратезите на марката

Някои велики стратези на бранда като Фабиан Гайрхалтер казват, че „маркетингът ви осигурява нов клиент, а брандингът го кара да се върне“.

Имам един въпрос. Представете си, че продавате продукт на клиент за 100 лева, но той никога не се връща, нито ви препраща към приятел. Направили сте 100 лева.
Но какво ще стане, ако той се върне и ви препоръча на приятел, защото се е чувствал добре? Колко сте спечелили сега?

Ето защо и брандингът, и маркетингът са изключително важни, но много хора пренебрегват първото и затова изпитват трудности.

И така, за да обобщим. Работете върху брандинга си и след това върху маркетинга си. Те винаги трябва да вървят заедно. По този начин хората не само ще купят и ще ви забравят, но и ще ви запомнят и е много вероятно да се върнат.

Social Media
Brand Identity
Web Design
Print Design
Look at you! You look beautiful today!
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.