Бранд стратегия – Личността на бранда

Съдържание

Симеон Ненов

Симеон Ненов

Основател на Simplfix Studio
Симеон помага на бизнесите да увеличат разпознаваемостта на своя бранд чрез дигитални решения от много години.

Здравейте, надявам се, че предната статия е била полезна и ви е насочила в правилната посока към преосмисляне на стратегията на бранда ви или към създаването на такъв, ако все още нямате. Миналия път говорихме за това какво представлява стратегията на бранда като цяло и защо е толкова важна.

Днес искам да се спра на първото нещо, което трябва да направите, когато изграждате стратегията си, а именно да разберете кои сте вие като бранд.

В днешния свят, независимо в кой отрасъл се намирате, имате огромна конкуренция, която вече предлага на аудиторията си продукта или услугата, които искате да предложите. Ето защо е изключително трудно да се отличите от останалите.

Или пък не?

Значението на личността на бранда

Много компании дори не се замислят, че компанията им трябва да има личност, която да има визия, цели, мисия и ценности. И това е едно от нещата, които привличат хората към вашия бизнес. Понякога една обикновена снимка на основателите или служителите на компанията на уебсайта показва на потенциалните клиенти, че зад тази компания стоят хора, които са истински, откровени и готови да помогнат.

Ефективна комуникация на мисията и целите

Друг начин за предаване на информация за мисията и целите ви е чрез вашето име, слоган, стойностно предложение и представяне. Начинът да направите това правилно е да определите коя точно е вашата целева аудитория. Ако не познавате достатъчно добре целевата си аудитория, всички споменати по-горе неща ще бъдат по-малко ефективни.

Надявам се, че днешната статия е била полезна и ще помогне на хората да разберат малко повече за стратегията на бранда и нейното значение.

В следващата статия ще разгледаме основните принципи за създаване на име, слоган, стойностно предложение и представяне с няколко примера.

Social Media
Brand Identity
Web Design
Print Design
Look at you! You look beautiful today!