...

Бранд стратегия – Личността на бранда

Здравейте, надявам се, че предната статия е била полезна и ви е насочила в правилната посока към преосмисляне на стратегията на бранда ви или към създаването на такъв, ако все още нямате. Миналия път говорихме за това какво представлява стратегията на бранда като цяло и защо е толкова важна. Откриване на идентичността на вашия бранд […]

Бранд стратегия vs. Маркетинг: Кое е по-важно?

Това е безкрайна тема, в която маркетолозите ще кажат, че маркетингът е всичко, а хората, занимаващи се с брандинг, ще кажат, че брандингът е всичко. Сега не съм тук, за да казвам кой е прав и кой не, защото това не е важно за собственика на бизнеса. Важното е да се разбере какво представлява и […]

Social Media
Brand Identity
Web Design
Print Design
Look at you! You look beautiful today!
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.